ทัวร์อิตาลี ตอนเหนือ อนาจักรแห่งโรมัน 8 วัน 5 คืน ด้วยสายการบิน Qatar Airway

พาชม 1 ในสิ่งมหรรษจรรย์ของโลก หอเอนเมืองปิซ่า ล่องเรือเมืองเวนิส ต่อด้วย กรุงโรม มหานครแห่งโรมัน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถาณเก่าแก่อีก 1 ใน 7 สิ่งมหรรษจรรย์ของโลก ปิดท้ายด้วย ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

Download โปรแกรมทัวร์ >> Click

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *