Monthly Archive: January 2017

0

มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ฯ 8 วัน กำหนดการเดินทาง 8-15 เม.ย.| 11-18 เม.ย.| 27 เม.ย.-4 พ.ค.| 29 เม.ย.-6 พ.ค.

มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ฯ 8 วัน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง เซอร์คัสโชว์ ถนนอารบัต นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ ระบำพื้นเมือง กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง ถนนเนฟสกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง เซอร์คัสโชว์ ถนนอารบัต นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ ระบำพื้นเมือง กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง ถนนเนฟสกี้ บินเข้ามอสโคว์-บินออกเซนต์ฯ ไม่ต้องย้อนกลับ เลาะรอบรั้วมอสโคว์เครมลิน ชมอดีตอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของรัสเซีย ฝากรอยเท้าไว้ที่จัตุรัสแดง เก็บภาพกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสี ไม่พลาดชม Circus การแสดงสัตว์แสนรู้...