โปรแกรมทัวร์ยุโรป

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า “สวยเหมือนเมืองในฝัน” พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก และชมสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล และ อีกสัญลักษณ์หนึ่งคือ สิงโตหินแกะสลัก พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)

พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)

วันที่ 2 โรม – โคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า

วันที่ 3 เมืองปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค

วันที่ 4 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )

วันที่ 5 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถํ้านํ้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น

วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง

วันที่ 7 ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นํ้าแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส –
อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่ 8 ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

เริ่มเดินทาง

อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 9 วัน

โดย QATAR AIRWAYS

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

เดือนกันยายน  :  19 – 27 ก.ย. 75,900 15,000
เดือนตุลาคม  : 17 – 25 ต.ค  // 26 ต.ค. – 3 พ.ย. 78,900 15,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **

 

                                     ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

Download โปรแกรมทัวร์ คลิก!!!

 


วันแม่ หาแม่ไปทัวร์ยุโรป!!!!!

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่
แปลกที่จะเรียกได้ว่า “สวยเหมือนเมืองในฝัน”
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก และชมสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล

*โปรแกรมนี้คัดกรองมาเป็ นอย่างดีเที่ยวครบ พักดี ทานเยี่ยม ไม่เร่งรีบ
ไม่อัดแน่นจนกลายเป็นชะแว๊ปทัวร์!!!!!!!

กำหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม : 5 – 13 พ.ค. (วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา)
เดือนสิงหาคม : 12 – 20 ส.ค. (วันแม่)
เดือนกันยายน : 30 ก.ย. – 8 ต.ค. 60
เดือนตุลาคม : 21 – 29 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)

วันที่ 2 โรม – โคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า

วันที่ 3 เมืองปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค

วันที่ 4 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )

วันที่ 5 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถํ้านํ้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น

วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง

วันที่ 7 ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นํ้าแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส –
อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่ 8 ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ ง

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 9 วัน 

 โดยสายการบิน Emirates  (EK)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 12 – 20 ส.ค. 60  (วันแม่) 87,900 15,000
วันที่ 30 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 85,900 15,000
วันที่ 21 – 29 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช) 85,900 15,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **

                                     ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

Download โปรแกรมทัวร์ คลิก!!!


วันแม่ หาแม่ไปทัวร์เยอรมนี!!!!!

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany

กำหนดวันเดินทาง

เดือนสิงหาคม : 1220 ส.ค. 2560 (เทศกาลวันแม่)

เดือนกันยายน : 917 ก.ย. //15 – 23 // 30 ก.ย. – 8 ต.ค. 2560

เดือนตุลาคม : 13 21 // 2129 ต.ค. 2560 (วันหยุด ปิยมหาราช) // 31 ต.ค. – 8 พ.ย.

เดือนพฤศจิกายน : 3 – 11 พ.ย. // 10 – 18 พ.ย. // 12 – 20 พ.ย. // 28 พ.ย. – 6 ธ.ค.

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มิวนิค

วันที่ 2 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มิช

วันที่ 3 ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส –  มิวนิค

วันที่ 4 ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ –  เชสกี้ ครุมลอฟ

วันที่ 5  เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า

วันที่ 6  ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์

วันที่ 7  เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน

วันที่ 8  บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ

วันที่ 9  กรุงเทพมหานคร

เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดย EMIRATES
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

12 – 20 ส.ค. 2560 (เทศการวันแม่) 67,900 12,000
9 – 17 ก.ย. // 15 – 23 // 30 ก.ย. – 8 ต.ค. 63,900 12,000
13 –  21 ต.ค. 2560 63,900 12,000
21 – 29 ต.ค. 2560 65,900 12,000
31 ต.ค. – 8 พ.ย. 59,999 12,000
3 – 11 พ.ย.// 10 – 18 พ.ย. // 12 – 20 พ.ย. 59,999 12,000
28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63,900 12,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

Download โปรแกรมทัวร์ คลิก!!!