เกี่ยวกับเรา

เราให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และพิถีพิถันในการเลือกโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว พาหนะ ให้เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคณะ ซึ่งเรามุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและความทันสมัย เพื่อให้การเดินทางของท่าน เต็มไปด้วยความสนุก คุ้มค่า และกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่มีความสุข

การนำคณะทัวร์ท่องเที่ยวไปต่างประเทศเป็นหมู่คณะ อย่างมืออาชีพ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ด้านการศึกษาดูงาน และทำ “ BUSINESS MATCHING ”

(1) การสํารวจข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (ย่างกุ้ง – เนปิดอร์ – หงสาวดี – มัณฑะเลย์) ภายใต้โครงการการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีศึกษาพม่า ลาว เวียดนาม และไทย ระหว่างวันที่ 25-29  มิถุนายน พ.ศ 2555 จัดทำโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

(2) “การประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์” โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้โครงการ “การเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2555

(3) Business matching at Yangon By UTCC (6-8 Nov ’12) ชื่อโครงการ UTCC WELLNES จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรายย่อย (สสว.)

(4) การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) และสำรวจโอกาสทางการตลาด ณ สาธารณรัฐแห่งสภา เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ส.ค. 2556 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(5) การสำรวจเส้นทาง และศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้ง-พะโค-พะอาน-เมาะละแหม่ง (5 – 8 กุมภาพันธ์ 2556) จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )  ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

(6) กิจกรรมศึกษาดูงานการค้าชายแดนไทย-พม่า ณ  อ.แม่สอด จังหวัดตาก – เมาะละแหม่ง – พะอาน  ประเทศเมียนมาร์ (16 – 17 พฤษภาคม 2557) จัดโดย ศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(7) กิจกรรมสร้างโอกาสอุตสาหกรรมอาหารไทยในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ณ มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2557) จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

(8) กิจกรรมสร้างโอกาสอุตสาหกรรมอาหารไทยในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ณ ย่างกุ้ง-สิเรียม-มัณฑะเลย์ (วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2557) จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

(9)ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ย่างกุ้ง-เนปีดอร์-มัณฑะเลย์ (วันที่ 03 – 08 สิงหาคม พ.ศ. 2557) จัดโดย  โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ    ปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5

(10) นำคณะนักศึกษาหลักสูตร IDEA (Innovation Driven Entrepreneurship Academy) ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ ประเทศเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง-กรุงหงสาวดี ( BUSINESS TRIP MYANMAR BY UTCC 13-15 AUG’16) จัดโดย คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย  และศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นอกจาก กิจกรรมศึกษาดูงาน ทางบริษัท ไนซ์ ฮาร์ โมนี่ ทราเวล แอน ทัวร์ จำกัด ยังมีความชำนาญในการจัดทัวร์คุณภาพ และ นำคณะทัวร์เที่ยวต่างประเทศอย่างมืออาชีพ โดยเรามีทีมงานชำนาญเส้นทางทุกประเทศทั่วโลก โดยมีทีมงานหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ และไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ ทุกประเทศ ตัวอย่างเช่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา ทัวร์ลาว  ทัวร์เมียนมา ทัวร์ยุโรป และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยจัด โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว พร้อมคัดสรร เมนูอาหารแต่ละมื้อที่เลิศรส ระดับโรงแรมและภัตตาคาร ที่มีชื่อเสียงของประเทศนั้นๆ โดยยึดหลักความสะอาดและความเป็นสากลเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร :  081-9112862 , 089-8911662 , 095-5614987
084-4596484 , 02-3638904
E-mail : harmony_jj@hotmail.com , kogyitou@gmail.com
Line id : lillyandmom

ที่อยู่ :
181/49 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค ซ.นวลจันทร์ 32 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230