ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว สุสาน

เที่ยวเมืองแห่งแม่น้ำสีเหลือง ‘ เจิ้งโจว ’ ช็อปปิ้งถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว

เที่ยว เดินเล่น ณ เมืองเก่าโบราณ ลั่วหยาง   อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่

เยือนซีอาน ชมสุสานทหารจิ๋นซี จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ , สวนวัดถังต้าฉือเอิน ,

สุสานของจักรพรรดิ์ จิ๋นซีฮ่องเต้ , กำแพงเมืองโบราณ,

ช็อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง, ช็อปปิ้งถนนคนเดินเมืองเจิ้งโจว, ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

เต็มอิ่ม 5 วัน 3 คืน ( พักโรงแรม 4 ดาว+++ )  (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!)

( ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น )

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่าน ราคาท่านละ

( ไม่มีราคาเด็ก )

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่ 14-18 ตุลาคม 2560 26,999 บาท 5,500  บาท
พิเศษจองภายใน 30 มิย.60 ฟรีค่าวีซ่าจีน 1,500บาท !!! ทุกที่นั่ง

 

REMARK **พิเศษ บริษัทมีกระเป๋า Carry Bag คุณภาพดี แจกให้ทุกท่าน ท่านละ 1 ใบ**

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านผีซิว, โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

Remark (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว

จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! ,   โดยมัดจำ 50 % ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  1  เดือน

Download โปรแกรมทั่ว>> .PDF